Súhlas so spracovaním osobných údajov
1. Udeľuje týmto súhlas spoločnosti KLAR Fashion, sro, so sídlom Univerzitný 684/6, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 24211575, spisová značka C 189069 vedená u Mestského súdu v Prahe (ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č.101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje: meno a priezvisko, email, telefónne číslo. Ostatné údaje sú nepovinné.

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom využívania výhod súvisiacich s registráciou. Tieto údaje budú Správcom spracované na dobu trvania registrácie. Pokiaľ dôjde k ukončeniu registrácie, budú dáta uchované na nevyhnutne dlhý čas pre vysporiadanie vzťahov, najdlhšie však 60 dní.

2. Svoj vyššie uvedený súhlas kedykoľvek odvolať po prihlásení do užívateľského účtu a stlačením "Odoslať žiadosť" o vymazanie účtu alebo emailom na info@jeans-store.cz

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

poskytovatelia IT služieb
externý dopravcovia (PPL, DPD, Slovenská pošta a pod.)
poskytovatelia online platobných riešení
4. Spoločnosť nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

vziať súhlas kedykoľvek späť,
požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00 EUR