Ochrana osobných údajov GDPR
Prečítajte si, ako a prečo nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako ich spracovávame a chránime.

Zásady ochrany osobných údajov na jeans-store.sk
Spoločnosť KLAR Fashion, s.r.o. prevádzkuje e-shop Jeans Store a plne rešpektuje ochranu vašich osobných údajov. Spracovávame je a využívame len podľa slovenskej a európskej legislatívy (zákon o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb., Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Správca osobných údajov
Správcom osobných údajov v zmysle národnej a európskej legislatívy je:
KLAR Fashion, s.r.o.
Univerzitný 684/6
108 00 Praha 10
IČ: 24211575 DIČ: CZ24211575

Spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe v zložke C189069.

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania a ochrany vašich osobných údajov vám radi zodpovieme. Kontaktujte nás na e-maile info@jeans-store.sk.

Prečo spracovávame osobné údaje?
Osobné údaje zákazníkov e-shopu jeans-store.sk potrebujeme spracovávať preto, aby sme mohli vybaviť vašu objednávku: prijať objednávku, spárovať ju s platbou, vystaviť faktúru, zaslať vám objednaný tovar, ev. vyriešiť výmenu alebo reklamáciu tovaru z vašej objednávky). Právnym dôvodom pre toto spracovanie vašich osobných údajov je právny titul plnenie zmluvy. Pre vybavenie objednávky potrebujeme spracovávať tieto osobné údaje: meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Ak ste nám udelili súhlas so zasielaním obchodných oznámení, spracovávame osobné údaje na marketingové účely našej spoločnosti. Znamená to, že vám zasielame newslettre s ponukou tovaru, informáciami o akciách, ktoré usporadúvame alebo sa ich zúčastňujeme, a na ktoré vás pozývame, zľavovými kódy atp. Právnym dôvodom pre tieto účely je právny titul oprávneného záujmu tvorby nových obchodných príležitostí. Pre tieto situácie spracovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, údaje o nákupných zvyklostiach.

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom priameho e-mailu, vaše osobné údaje nijako ďalej nespracovávame.

Prenos osobných údajov
Osobné údaje, ktoré ste nám oznámili, využívame len pre interné potreby spoločnosti. Chránime ich pred zneužitím a neposkytujeme ich tretím stranám, bez toho aby sme vás upozornili alebo získali váš súhlas.

Jedinou výnimkou sú spoločnosti, ktorých spoluprácu potrebujeme pre vybavenie Vašej objednávky (napr. Doprava, platobný styk, programátori) a orgány štátnej moci. Týmto spoločnostiam osobné údaje v prípade potreby poskytujeme v minimálnej nevyhnutnej miere, ktorú potrebujú pre vybavenie objednávky, fungovanie e-shopu či jeho ďalšie skvalitňovanie.

Jedná sa predovšetkým o tieto situácie a spolupracujúce spoločnosti:

zaplatení objednávky online (platobná karta, rýchly bankový prevod): pre spracovateľov platieb,

doručenia tovaru: pre dopravcu,

hodnotenie vašej spokojnosti s nákupom: pre webový portál Heuréka,

vývoj a správa e-shopu jeans-store.sk vr. procesu objednávky: pre externé programátorov,

v prípade nutnosti vyšetrovanie nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania: pre orgány vyšetrovanie trestnej činnosti,

zasielanie komerčného oznámenia po vašom súhlase: pre spoločnosť, ktorá rozosielku zabezpečuje.

So všetkými spolupracujúcimi poskytovateľmi služieb máme zmluvne ošetrené spracovanie vašich osobných údajov v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobilné zariadenie alebo inom prístroji umožňujúci prístup k internetu), na ktorom používate e-shop jeans-store.cz. Ak je po opustení našich stránok nevymažete, sú opäť využívané počas vašich ďalších návštev. Cookies používame k zlepšeniu funkčnosti našich stránok a zjednodušenie vašej ďalšej návštevy, najmä pre tieto činnosti:

uloženia predvolieb a nastavenia, ktoré umožňujú, aby naše webové stránky fungovali správne,

prihlásenie a overovania. Ak sa nechcete stále prihlasovať a odhlasovať, vďaka cookies nemusíte,

zabezpečenia. Cookies používame na odhaľovanie podvodov a zneužitia našich webových stránok,

analýzy. Pomocou cookies zhromažďujeme dáta pre naše analytické nástroje,

marketing. Cookies využívame pre vyhodnotenie našich marketingových kampaní alebo pre oslovenie zákazníkov,

sociálne siete. Niektorý obsah z našich stránok môžete zdieľať s vašimi priateľmi.

Napriek vyššie uvedenému na základe súborov cookies vás nie sme schopní identifikovať na úroveň konkrétnej fyzickej osoby.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?
Cookies z vášho počítača alebo z iného zariadenia môžete ľahko vymazať pomocou vášho prehliadača. Návod, ako zaobchádzať so súbormi cookies a ako ich odstrániť, nájdete v ponuke "Pomoc" vášho prehliadača. V takom prípade je ale možné, že sa vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka výrobkov zodpovedajúcich práve vašim potrebám.

Ak budete používať naše stránky bez zmeny nastavenia, budeme to považovať za súhlas s používaním cookies na našich stránkach.

Využívané analytické nástroje
štatistické dáta
Ak využívate naše webové stránky, zhromažďujeme štatistické údaje o vašej aktivite, ktoré ďalej využívame k zlepšeniu našich služieb.

Google Analytics
Služba, ktorá umožňuje analýzu nášho e-shopu. Je od spoločnosti Google Inc. ( "Google"). Informácie vygenerované pri využívaní nášho webu sú prenášané na servery spoločnosti Google, kde sú následne uložené. Spoločnosť Google tieto informácie využíva na analýzu užívateľského správania na našom webe a túto analýzu nám následne poskytuje.

Sklik, Adwords
Tieto služby sú marketingové nástroje, ktoré nám umožňujú ponúkať naše služby novým alebo existujúcim zákazníkom. Poskytujú je spoločnosti Google alebo Zoznam. Aby služby fungovali správne, využívajú cookies.

Dobrovoľnosť udelenie súhlasu
Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je úplne dobrovoľné a nepodmieňuje žiadne iné plnenie zo strany spoločnosti KLAR Fashion, s r.o.

Doba spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje získané za účelom realizácie Vašej objednávky spracovávame v súlade so zákonom č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty, § 35, ods. 2, v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje na základe dobrovoľného súhlasu za účelom zasielania obchodných oznámení spracovávame po dobu existencie tohto účelu alebo do odvolania vášho súhlasu.

Vaše práva
Vaším prirodzeným právom je dostať informácie o vašich dátach, ktoré o vás spracovávame. Rovnako tak máte právo na opravu alebo zablokovanie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovanie a právo namietať proti spracovaniu. V určitých prípadoch vám patrí právo na vymazanie. Ďalej sme povinní vaše osobné údaje na vaše požiadanie preniesť na vami zvoleného správcu / spracovateľa osobných údajov.

Ak ste nám dali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení, potom máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať buď kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení (newsletteru) alebo odoslaním odvolania súhlasu na emailovú adresu info@jeans-store.sk.

Ak ste presvedčení, že s vašimi dátami nezaobchádzame adekvátne a podľa zákonných noriem, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ak sa chcete opýtať na čokoľvek, čo sa týka spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte prosím správcu osobných údajov na e-mail info@jeans-store.sk.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00 EUR