1. Objednávanie

Tovar je možné objednať v katalógu na www.jeans-store.sk.

Objednanie je pre zákazníka vo všetkých prípadoch záväzné.

KLAR Fashion, s.r.o. nezaručuje, že objednaný tovar je v čase objednania dostupný.

Každý zákazník bude informovaný e-mailom o potvrdení objednávky a termínu dodania objednaného tovaru.

 

2. Dodanie

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom dopravce Zásielkovňa.sk (výdajné miesto), alebo slovenským kuriérom na meno a adresu objednávateľa v rámci Slovenskej republiky.

Objednávka bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní. O priebehu objednania bude zákazník informovaný e-mailom.

Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a nákupný doklad (záručný list).

 

3. Úhrada nákladov za neprevzatý balíček

Odoslaním objednávky zákazník udeľuje súhlas s obchodnými podmienkami internetového obchodu jeans-store.sk.

V prípade, že si zákazník balíček neprevezme, tak dochádza k porušeniu obchodných podmienok a občianskeho zákonníka.

V takom prípade má právo si predávajúci nárokovať úhradu balného a poštovného po zákazníkovi, ktorý to porušil.

Náklady na balné a poštovné po celej SR je 8 EUR. Splatnosť je 5 pracovných dní odo dňa vrátenia neprevzatého balíčka.

 

4. Cena a platobné podmienky

Cena za doručenie na Slovensko je 5 EUR. Pri nákupe nad 160 EUR je poštovné zadarmo.

Tovar objednaný cez www.jeans-store.sk nie je možné uhradiť voucherom.

Platbu za objednaný tovar je možné vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

- dobierkou pri dodaní tovaru

- online kartou

- prevodom na účet 

 

5. Možnosť vrátenia tovaru

Pokiaľ objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môže ho zákazník behom 14 dní po prijatí vymeniť, vrátiť.

Tovar nesmie byť použitý, poškodený a musí byť vrátený v originálnom balení vrátane visačiek, s daňovým dokladom / bločkom alebo

jeho kópiou, aby mohol byť schopný ďalšieho predaja.

V prípade vrátenia tovaru peniaze odosielame najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia (§ 53, ods.10 občiansky zákonník), a to výhradne

bankovým prevodom na účet zákazníka, ktorý nám sám uvedie.

 

Adresa pre vrátenie tovaru:

Predajňa Pepe Jeans
Galerie Harfa
Českomoravská 2420/15a
190 00  Praha 9 - Libeň / Česká Republika

 

6. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časti v týchto prípadoch:

Objednaný tovar nie je skladom alebo je nedostupný

V histórii zákazníka je bez udania dôvodov dvakrát nevyzdvihnutá zásielka

 

7. Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov §

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju

žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@pepejeans.cz

2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete

spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov,

máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na

webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: 

http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

8. Ochrana osobných údajov

Všetky informácie ohľadom ochrany osobných údajov GDPR nájdete tu.

 

Prevádzkovateľ stránok:

KLAR Fashion, s.r.o.
Česká Republika
IČ: 24211575
DIČ: CZ699006714
Sme platcom DPH na Slovensku: SK41200300002
ČSOB SK: SK14 7500 0000 0040 1775 3568

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00 EUR